ZB4BW0B13

24 V LED VALOP.RUNKO VALK. 2NO

SF2321826

Valopainikerunko ja kosketinlohko, Harmony XB4, metalli, LED, universaali, 24V AC/DC, 2xNO