DILM80(230V50HZ.240V60HZ)

KONTAKTORI, 380 V, 400 V, 37 kW, 230 V 50 Hz

239402

3-napainen
Ruuviliittimet

Osasto: