DILM95(230V50HZ.240V60HZ)

KONTAKTORI, 380 V, 400 V, 45 kW, 230 V 50 Hz

239480

3-napainen
Ruuviliittimet

Osasto: